Wat is rugby?

Rugby wordt gekenmerkt door een unieke mentaliteit die zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Volgens de legende ontstond rugby in 1823 tijdens een voetbalwedstrijd op een school, in het stadje Rugby in Engeland. Een jongeman, William Webb Ellis, nam de bal op met zijn handen en begon daarmee in de richting van het doel van de tegenstander te lopen.

Twee eeuwen later is rugby een van de populairste sporten ter wereld geworden, met miljoenen spelers, toeschouwers en fans.

Rugbyclub Phoenix speelt sinds 1974

Rugbyclub Phoenix speelt sinds 1974 rugby in Delfzijl. De eerste rugbyclub in Nederland was HFC uit Haarlem, opgericht in 1879 door Pim Mulier. De club koos vier jaar later echter voor voetbal. In 1918 werd de Delftsche Studenten Rugby-Club opgericht (nu de oudste rugbyclub van Nederland), binnen een paar jaar gevolgd door studentenclubs in Amsterdam en Groningen. In 1920 werd de Nederlandse Rugby Bond opgericht. In Nederland wordt rugby niet alleen door heren gespeeld, maar sinds 1975 ook door dames.

Het spel

Gedurende de jaren zijn regels veranderd en deze worden nog vrijwel ieder jaar aangepast om de sport vooral veilig en aantrekkelijk te houden. Rugby is één van de bekendste veldsporten ter wereld. Een wedstrijd wordt gespeeld door twee teams van vijftien spelers en duurt 2 x 40 minuten. De spelers proberen de ovale bal over de zogenaamde tryline van de tegenstander te dragen en daar op de grond te drukken, of de bal tussen de palen te schoppen om zo punten te scoren.

Dit klinkt misschien eenvoudig, maar er zit een addertje onder het gras. Om vooruit te bewegen moet de bal continue in achterwaartse richting gespeeld worden (passen). De bal mag ook voorwaarts geschopt worden, maar alleen de ploeggenoten die op dat moment achter degene die de bal schopt staan, mogen de bal aanraken.

Deze schijnbare tegenstelling maakt een goede samenwerking en een ijzeren discipline noodzakelijk, aangezien één enkele speler op zich weinig kan bereiken. Alleen door samen te werken kunnen de spelers de bal in de richting van de tryline van de tegenstander krijgen en zo uiteindelijk het spel winnen.

Ruimte creëren

Rugby heeft zijn karakteristieke eigenschappen, maar zoals bij vele andere sporten komt het erop aan om ruimte te creëren en te benutten. Om een rugbywedstrijd te winnen moeten de spelers ruimte vrijmaken voor zichzelf en de bal én deze goed gebruiken, terwijl ze de tegenspelers verhinderen om meer balbezit of ruimte te krijgen.

Rugby voor iedereen

Typisch voor rugby is dat het altijd een sport is geweest voor mensen met alle mogelijke vormen en maten. Omdat elke spelpositie anders is, doordat er totaal verschillende fysieke en technische eigenschappen voor nodig zijn, is het spel zo toegankelijk voor iedereen.

Van de kracht van de forwards tot de snelheid van de backs, in een Rugby ploeg is er plaats voor iedereen die niet bang is van een beetje actie.

Punten scoren

Try – 5 punten:
Een try levert 5 punten op en wordt gescoord wanneer de bal op de grond wordt gedrukt in het doelgebied van de tegenstander achter de doellijn.

Conversie – 2 punten:
Als een team een try scoort, kan het twee extra punten verdienen door de bal tussen de palen en over de dwarslat te schoppen vanaf een plaats op het veld op dezelfde hoogte als waar de try gedrukt is.

Penalty – 3 punten:
Als een penalty toegekend wordt na een overtreding van de tegenstander, mag een team ervoor kiezen om de bal tussen de palen te schoppen.

Drop goal – 3 punten:
Een drop goal wordt gemaakt wanneer een speler de bal tussen de palen schopt vanuit een open-spelsituatie, waarbij de bal eerst de grond raakt en vervolgens tussen de palen wordt geschoten.

Kernwaarden

Binnen de rugbysport staan 5 kernwaarden centraal:

– Respect
– Discipline
– Sportiviteit
– Teamwork
– Plezier

Respect komt terug in een aantal gebruiken. Het komt in alle  lagen van de sport terug. De scheidsrechter geniet respect van de spelers op het veld, de spelers behandelen de tegenpartij met respect en de regels van het spel worden gerespecteerd. Na wedstrijden worden tegenstanders bedankt, er wordt een poortje gemaakt voor de tegenstander en er is ruimte voor iedereen om mee te doen. Door het feit dat iedereen met respect wordt behandeld, is iedereen welkom binnen de rugbycultuur.

Het speelveld

De “palen” staan op de doellijn. Achter de doellijn ligt de achterlijn. Het gebied tussen deze twee lijnen is het doelgebied. In het doelgebied kan een try kan worden gedrukt. Voor de doellijn ligt het verdedigingsvak tot aan de 22-meterlijn. In dat verdedigingsvak staat op 5 meter van de achterlijn een onderbroken lijn. Spelhervattingen mogen niet tussen deze lijn en de doellijn plaatsvinden. Ze worden naar deze 5-meterlijn terug geplaatst. Tussen de 22-meterlijn en de middellijn ligt de onderbroken 10-meterlijn. Deze ligt op 10 meter van de middellijn. Deze 10-meterlijn heeft alleen een betekenis bij de aftrap.

Verder lopen er ook nog lijnen in de lengterichting van het veld. Te beginnen de zijlijn. Op 5 meter daarnaast staan er onderbroken lijnen en op 15 meter van de zijlijn nog een. Dit zijn de lijnen waartussen de spelers moeten staan die een line-out opvangen.

Tackle

Een speler kan op een tegenstander die balbezit heeft een tackle uitvoeren. Hij probeert dan de tegenstander met zijn armen naar de grond te werken. Als de speler met balbezit ondanks de tackle nog naar voren kan lopen, mag hij dit doen om zo terrein te winnen of zelfs een try te scoren. Als er medespelers van de speler met balbezit aansluiten, kan er ook een maul gevormd worden. Echter als zijn knie of de bal de grond raakt, mag hij niet verder lopen en moet de bal loslaten en wegrollen van de bal, zodat andere spelers bij de bal kunnen. Zowel de medespelers als de tegenpartij mag de bal oppakken en verder spelen, ook kan men een ruck vormen.

Er zijn een aantal regels omtrent de tackel. De belangrijkste is dat de tackle onder de schouders moet plaatsvinden. Bovendien moet men proberen met zijn armen om de tegenstander naar de grond te werken. Het is verboden om de tegenstander te schoppen met voeten of benen. Ook het uitvoeren van een tackle op een speler die niet op de grond staat is niet toegestaan. Er mag wel met de hand naar de voeten van de tegenstander worden gegrepen om hem zo te laten struikelen, dit heet een tap-tackle of ankle-tap.

Ruck

Een ruck is een spelsituatie wanneer de bal vrij is, dus als geen van de teams balbezit heeft. Dit gebeurt meestal na een tackle, waarbij beide spelers de bal moeten loslaten en wegrollen. Als er dan twee spelers van verschillende teams tegelijkertijd bij de bal komen, proberen ze elkaar weg te duwen, zonder aan de bal te komen. Dit doen ze door met de schouders tegen elkaar te gaan staan. Medespelers mogen aan de ruck mee doen, maar moeten van achteren aansluiten. Zo vormen de teams een groep die elkaar vasthoudt om zo de tegenpartij terug te duwen. Geen van de spelers mag de bal met de hand aanraken. Men mag ook niet op de bal gaan liggen. Men mag wel de bal met de voeten terugschoppen, zodat de tegenpartij er niet meer bij kan. Dit wordt rucking the ball genoemd. De bal wordt zo naar de achterkant van de ruck geschopt, waar hij wordt opgeraapt door de scrum half. Pas als de scrum half de bal in zijn handen heeft gaat het spel verder.

Maul

Een maul ontstaat als een speler in balbezit staande weet te blijven met de bal en spelers van beide teams zich binden. De bedoeling is dat de spelers door te duwen de maul in de gewenste richting bewegen. Het team in balbezit probeert de bal naar de vrijstaande teamgenoten te spelen. Als een maul tot stilstand komt en de bal er niet snel genoeg uitkomt, wordt het spel hervat met een scrum. Het doelbewust laten instorten van een maul of ruck is een ernstige overtreding.

Scrum

Een scrum (kort voor scrummage) is een spelhervatting die vaak voorkomt tijdens een wedstrijd. De scheidsrechter geeft een scrum als spelhervatting na kleine overtredingen of als de bal onspeelbaar is geworden, bijvoorbeeld wanneer een speler de bal laat vallen. In een scrum stellen acht spelers van ieder team zich in een vaste formatie tegenover elkaar op en proberen door duwen in balbezit te komen. De bal wordt in de scrum gebracht door de scrumhalf. Het is niet toegestaan een scrum naar de grond te drukken. Dit wordt gezien als een overtreding. Men moet dus ‘omhoog’ duwen. Nadat de bal in de scrum is ingebracht (loodrecht op de scrum – het is niet toegestaan de bal schuin naar achter de scrum in te gooien, dit heet feeding), zal de hooker proberen de bal met de hak van zijn schoen naar achteren te werken. Als de bal dan weer aan de achterkant van de scrum naar buiten komt, zal meestal de scrumhalf de bal weer oppakken en gaat het spel verder.

Line-out

Een line-out wordt gegeven als de bal over de zijlijn is gegaan. Spelers van beide teams stellen zich in twee rijen op om de ingegooide bal te vangen of naar een teamgenoot door te spelen. Met de invoering van de experimentele regels is elk team vrij om te bepalen hoeveel spelers in de line-out gaan staan.

Wil je het zelf een keer ervaren?

Wil je een keer komen kijken of een maand lang gratis meetrainen? Kom vooral en ontdek hoe leuk deze sport is om zelf te doen. De senioren trainen op elke dinsdag- en vrijdagavond van 20:00 – 21:30, op Sportpark Tuikwerd in Defzijl (Zwet 38).

Teamfoto DRC Phoenix 1 na de wedstrijd tegen RC The Big Stones 1 in Havelte.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..